Wybierz język:
PL EN

DOŚWIADCZENIE

Najważniejsze osiągnięcia naszej firmy przedstawia poniższe zestawienie.

 

W latach 1997 - 2013:

 • wykonaliśmy ponad 5.700 opracowań środowiskowych dla operatorów telefonii komórkowej, w tym w 2006r. kompleksowo obsłużyliśmy wchodzącego na rynek operatora P4 w zakresie wykonania raportów o oddziaływaniu na środowisko dla stacji bazowych zlokalizowanych na terenie Polski północnej i centralnej
 • koordynowaliśmy ponad 2.100 procesów formalno-prawnych, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, pozwoleń
  na emitowanie pól elektromagnetycznych, zgłoszeń instalacji, pozyskań lokalizacji pod inwestycje
 • prowadziliśmy prace projektowe w zakresie wykonania projektów: technologicznych, budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, linii światłowodowych dla ponad 400 stacji bazowych telefonii komórkowej

 

W latach 2010 - 2013:

 • wykonaliśmy ponad 2.100 pomiarów pól elektromagnetycznych w ramach własnego Laboratorium badawczego

 

Ponadto:

 • w 2013r. uczestniczyliśmy w projekcie systemu ERTMS/ETCS poziom drugi i ERTMS/GSM-R na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (w zakresie od pozyskań lokalizacji poprzez prace projektowe, do uzyskania pozwoleń na budowę)
 • w 2013r. wykonaliśmy projekt budowlany w zakresie telekomunikacji oraz przegląd okresowy instalacji radiokomunikacyjnej dla Platformy Petrobaltic Beta
 • w latach 2010-2013 sprawowaliśmy nadzór inwestorski nad wykonaniem instalacji bezprzewodowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • w 2007r. uczestniczyliśmy w projekcie SWAP (prace instalacyjne) dla firmy Ericsson sp. z o.o.
 • w 2004r. przeprowadziliśmy nadzór inwestorski nad wykonaniem instalacji bezprzewodowego systemu monitoringu wizyjnego
  w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz

 

 

ZAUFALI  NAM  KLIENCI, dla których jakość dostarczanych usług jest kluczowym kryterium współpracy.