Wybierz język:
PL EN

Pomiary

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badawcze MOBI-TELEKOM Adam Macioch z siedzibą w Sopocie, w ramach realizacji zleceń planuje przeprowadzenie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych. 

 

Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630). 

 

Adresy instalacji radiokomunikacyjnych i planowane terminy pomiarów przedstawiono w zestawieniu poniżej:

 

 Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem pomiarów w Państwa lokalu, prosimy o udostępnienie ich w ww. terminie oraz informację z tym związaną na adres: zlecenia@mobi-telekom.pl