Wybierz język:
PL EN

POMIARY PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Wykonywanie pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów BHP i ochrony środowiska w zakresie częstotliwości 80MHz-90GHz.

 

Pomiary pól elektromagnetycznych dla celów BHP wykonywane są zgodnie z:

  

  • Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ - wymagania szczegółowe. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89-131.

 

Pomiary pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska wykonywane są zgodnie z:

 

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).