Wybierz język:
PL EN

PRACE PROJEKTOWE, OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE

Prowadzenie i nadzorowanie fazy projektowej, w tym przygotowanie:

 • map do celów projektowych
 • projektów technologicznych instalacji
 • projektów zagospodarowania terenu
 • projektów konstrukcyjno – budowlanych
 • projektów zjazdu z drogi publicznej
 • projektów elektrycznych
 • projektów linii światłowodowych
 • opinii geotechnicznych
 • ekspertyz wytrzymałościowych

 

Wykonywanie opracowań środowiskowych:

 • inwentaryzacji przyrodniczych
 • analiz środowiskowych
 • kwalifikacji środowiskowych
 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko